Odkryj Seventh Generation Mamy inne podejście do biznesu

header 2

Naszą misją jest inspirowanie konsumenckiej rewolucji, której założeniem jest walka o zdrowie kolejnych siedmiu pokoleń.

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty są zdrowym rozwiązaniem dla Twojego domu oraz dla społeczności i środowiska poza nim. Będąc pionierem w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bierzemy pod uwagę wpływ, jaki wywieramy we wszystkim, co robimy — od opracowania produktu poprzez produkcję, zakupy, używanie i utylizację.  Zawsze dążymy do tego, aby nasza firma była bardziej zrównoważona i tworzyła naprawdę ekologiczne produkty.  Zawsze oceniamy, jak zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo oraz stworzyć bardziej zrównoważony łańcuch dostaw. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest wyznaczenie kursu w kierunku bardziej  świadomego sposobu prowadzenia biznesu.

 

Przeczytaj więcej na temat naszej misji

PARTNERZY CERTYFIKOWANI PRZEZ NIEZALEŻNE ORGANIZACJE

RAPORTY DOTYCZĄCE NASZYCH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BIZNESU

Należąc do grona firm typu B Corporation ujawniamy postępy w realizacji naszych celów, aby być przedsiębiorstwem o bardziej zrównoważonym modelu działania.

Nasze raporty dotyczące świadomości korporacyjnej zawierają przegląd wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i analizują postępy, jakie poczyniliśmy w realizacji naszych ambitnych celów zawartych w planie działania do 2020 r., pracując nad ochroną środowiska, poprawą zdrowia, przekształcaniem handlu i budowaniem społeczności.

PRZECZYTAJ RAPORTY DOTYCZĄCE ŚWIADOMOŚCI KORPORACYJNEJ

Wcześniejsze raporty dotyczące świadomości korporacyjnej

Raport dotyczący świadomości korporacyjnej z 2014 r.

Raport dotyczący świadomości korporacyjnej z 2012 r.

Raport dotyczący świadomości korporacyjnej z 2011 r.