Mamy inne podejście do biznesu

header 2

Naszą misją jest walka o zdrowie i dobro kolejnych siedmiu pokoleń.

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty są dobrym rozwiązaniem zarówno dla Twojego domu jak i dla społeczności i środowiska poza nim. Będąc pionierem w dziedzinie społecznej odpowiedzialności, bierzemy pod uwagę jak wpływ ma to co robimy na dobrostan ludzi i świata — od opracowania produktu poprzez produkcję, pozyskiwanie składników, używanie produktu aż po utylizację.

Zawsze dążymy do tego, aby nasza firma była bardziej zrównoważona i tworzyła naprawdę ekologiczne produkty. Cały czas pracujemy nad tym, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo oraz stworzyć bardziej zrównoważony łańcuch dostaw.

Robimy to wszystko bo uważamy, że naszym obowiązkiem jest pokazanie co to znaczy prowadzić biznes w bardziej świadomy sposób.

Przeczytaj więcej na temat naszej misji

PARTNERZY CERTYFIKOWANI PRZEZ NIEZALEŻNE ORGANIZACJE

RAPORTY DOTYCZĄCE NASZYCH CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BIZNESU

Należąc do grona firm typu B Corporation ujawniamy postępy w realizacji naszych celów, aby być przedsiębiorstwem o bardziej zrównoważonym modelu działania.

Nasze raporty dotyczące świadomości korporacyjnej zawierają przegląd wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i analizują postępy, jakie poczyniliśmy w realizacji naszych ambitnych celów zawartych w planie działania do 2020 r., pracując nad ochroną środowiska, poprawą zdrowia, przekształcaniem handlu i budowaniem społeczności.

PRZECZYTAJ RAPORTY DOTYCZĄCE ŚWIADOMOŚCI KORPORACYJNEJ

Wcześniejsze raporty dotyczące świadomości korporacyjnej

Raport dotyczący świadomości korporacyjnej z 2014 r.

Raport dotyczący świadomości korporacyjnej z 2012 r.

Raport dotyczący świadomości korporacyjnej z 2011 r.