Czy cywilizacja stoi w kontrze do natury, czy są to równoległe siły mogące się wzajemnie napędzać dla dobra kolejnych pokoleń?

14 styczeń, 2020

Seventh Generation logo

Czy cywilizacja stoi w kontrze do natury, czy są to równoległe siły mogące się wzajemnie napędzać dla dobra kolejnych pokoleń?

Rozwój cywilizacyjny jest czymś nieuniknionym i choć mogłoby się wydawać, że cywilizacja pomału doprowadza naturę do zagłady, to warto pamiętać, że wraz z jej rozwojem rozwijają się także nowe trendy, tendencje i sposoby funkcjonowania nie zawsze idące wbrew środowisku.

Pałac Kultury

Wręcz przeciwnie! Rosnący trend eko nakłania społeczeństwo – miasta, przetwórców, hodowców, fabryki, ale i każdego z nas – do obrania innego rozwoju, nowego sposobu działania. Za taki rozwój możemy uważać rosnącą koncentrację na tym, co jest kwintesencją natury – na roślinach.

Rośliny z jednej strony wydają się nam oczywistą formą życia, czasem tak ekspansywną, że usuwamy je z miast na korzyść chociażby równiejszych chodników. A często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka i, przede wszystkim, przydatna jest ich siła.

Pies na kanapie

Patrząc globalnie rośliny są odpowiedzialne za dość kluczowe dla nas aspekty. Najbardziej powszechnym i najważniejszym dla wszystkich istot jest odnawianie powietrza, bez roślin nie byłoby przecież tlenu. Kolejnym jest oczywiście żywienie, bo rośliny są pokarmem dla ludzi i zwierząt, a coraz częściej mówi się zarówno o ich zdrowotnym wpływie na odżywianie, jak i ekologicznym wpływie spożywania wielu różnorodnych roślin na środowisko (odchodzenie od wielkich monokulturowych upraw sprzyja regeneracji gleby).

Z punktu widzenia miasta rośliny mogłyby wydawać się zupełnie nieistotne. Ważne są mocne budynki, równe jezdnie i chodniki. Jednak warto pamiętać, że rośliny są dla miast równie ważne, jak betonowa infrastruktura. Ich korzenie utrzymują ziemię, przez co zapobiegają osuwiskom. Wśród listowia czy kwiatów znajduje schronienie wiele gatunków miejskich zwierząt. Udowodniono także, że aleje ocienione drzewami w czasie upałów znacznie mniej się nagrzewają i oddają mniej ciepła do atmosfery. Jest też jeszcze jedna, pozornie nieistotna funkcja – estetyczna. Można mówić, że zieleń, to tylko zieleń, ale dobrze zaprojektowane zielone place czy parki, a nawet niewielkie miejskie klomby urozmaicają teren i stanowią kąciki wypoczynkowe dla mieszkańców. Często elementów roślinnych, używa się także przy tworzeniu placów zabaw dla najmłodszych, gdzie zarówno same atrakcje na placu (huśtawki, domki), jak i podłoże (czasem wyściełane korą drzewną) dla bezpieczeństwa dzieci ma pochodzenie roślinne.

Pokój dzienny
Roślina w pokoju dziennym

Patrząc już bardzo, bardzo lokalnie, bo przez pryzmat własnego domu, rośliny mogą stanowić nie tylko pożywienie czy ozdobę, ale także – w postaci środków czyszczących – mogą pomagać w codziennym utrzymaniu porządku w domu. Większość substancji czyszczących rozpuszcza się w wodzie i wraz z nią trafia do miejskich oczyszczalni ścieków. Coraz powszechniejsze używanie środków pochodzenia naturalnego zmniejsza stężenie groźnych substancji w wodzie oraz ryzyko zanieczyszczenia środowiska w przypadku dostania się ścieków do czystej wody.

Nawet tak pozornie niewielka obecność roślin w naszych domach, miastach, lokalnie wpływa pozytywnie na zdrowie wszystkich mieszkańców, a globalnie na całe środowisko naturalne. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że cywilizacja i natura nie tylko nie są i nie powinny być ze sobą w sprzeczności, ale wręcz właściwym kierunkiem rozwoju cywilizacji jest umacnianie więzi z naturą.

Seventh Generation logo

Seventh Generation

Chcemy, aby nasze historie stały się inspiracją i punktem wyjścia dla konsumenckiej rewolucji, której założeniem jest walka o zdrowie kolejnych siedmiu pokoleń oraz tych, które przyjdą po nich.

Przeczytaj historię
0 product(s)

Powiązane artykuły

Our Mission

Seventh Generation’s mission is to create safe and sustainable products and help inspire the movement towards a sustainable world. Learn more here.

Read more »

Brand History

Are plastic pollution and zero waste important topics to you? Us too. At Seventh Generation, our brand is built around sustainable living. Learn more here

Read more »