Seventh Generation | Skład naszych produktów

Skład naszych produktów

Łącząc siły, możemy działać na rzecz zrównoważonego stylu życia i stać się inspiratorami konsumenckiej rewolucji, której założeniem jest walka o zdrowie kolejnych siedmiu pokoleń.

Udostępnij

AddThis is disabled because of cookie consent

Masz prawo znać skład produktów, których używasz w domu.

Dlatego od ponad dwudziestu lat dobrowolnie drukujemy listę składników na etykietach produktów Seventh Generation. Dzięki przejrzystości i pełnemu ujawnieniu informacji na temat składników konsumenci mogą wybrać bezpieczne produkty do czyszczenia oraz produkty do higieny osobistej dla siebie i swoich rodzin oraz sprawdzić substancje budzące ich obawy. Z dumą pełnimy rolę lidera, włączając się w tę ważną walkę, zarówno przy pomocy samych produktów Seventh Generation, jak i wzywając innych do przyłączenia się do nas w polityce przejrzystości w kwestii składników i nadal będziemy wspierać nasze zbiorowe prawo do informacji – #righttoknow.

Jak się zaangażować

Żądanie pełnego ujawnienia informacji na temat składników przynosi efekty.

Wspólna walka o nasze o nasze prawo do informacji – #RightToKnow – na temat składników zawartych w produktach, które kupujemy, zaowocowała już wprowadzeniem przełomowego prawa dotyczącego pełnego ujawnienia informacji na temat składników. Utrzymajmy tę dynamikę i rozmach!

Działanie i postęp

0 product(s)

Brak artykułów na ten temat